GJUTERITEKNISK EXPERTIS

GJUTERITEKNISK EXPERTIS

  • Den bästa leverantören och gjuteritekniskt lösning identifieras av experter
  • Erkki har över 25 års erfarenhet av att lösa tekniska problem i gjutjärn, stål och aluminiumgjutgods
  • Gjuteritekniska och metallurgiska studier i Otnäs stöder den långa erfarenheten
  • Vi utnyttjar också internationella experter i våra omfattande nätverk.
  • Tillsammans vi gör gjuteritekniska lösningar så att kunden klarar sig utan bekymmer.
  • Om problem uppstår, kan vi lösa dem snabbt.

VÄLPLANERAD TEKNISKA LÖSNINGAR SPARAR FRÅN SORGER