GJUTERITEKNISK EXPERTIS

 

  • Den bästa leverantören och gjuteritekniskt lösning identifieras av experter

  • Erkki har över 25 års erfarenhet av att lösa tekniska problem i gjutjärn, stål och aluminiumgjutgods

  • Gjuteritekniska och metallurgiska studier i Otnäs stöder den långa erfarenheten

  • Vi utnyttjar också internationella experter i våra omfattande nätverk.

  • Tillsammans vi gör gjuteritekniska lösningar så att kunden klarar sig utan bekymmer.

  • Om problem uppstår, kan vi lösa dem snabbt.

VÄLPLANERAD TEKNISKA LÖSNINGAR SPARAR FRÅN SORGER