ÖVERVAKNING OCH RÅDGIVNING

  • Vi känner våra gjuterinätverket väl.

  • Vi väljer enligt kundernas behov den bästa leverantören för varje gjutkomponent

  • Vi hjälper gjuterierna aktivt i utvecklingsarbete

  • Vi betonar öppenhet med gjuterier och vi har ingjutit principen där problemen diskuteras omedelbart

  • Betydligt vis de kinesiska gjuterier kräver övervakning. Vi tar hand om detta också.