ÖVERVAKNING OCH RÅDGIVNING

ÖVERVAKNING OCH RÅDGIVNING

  • Vi känner våra gjuterinätverket väl.
  • Vi väljer enligt kundernas behov den bästa leverantören för varje gjutkomponent
  • Vi hjälper gjuterierna aktivt i utvecklingsarbete
  • Vi betonar öppenhet med gjuterier och vi har ingjutit principen där problemen diskuteras omedelbart
  • Betydligt vis de kinesiska gjuterier kräver övervakning. Vi tar hand om detta också.